Pro pořadatele

Základní cena kapely bez dopravy a zvukové aparatury 8000Kč + 15% DPH

Skupina vlastní malou a velkou zvukovou aparaturu (JBL, Soundcraft), dle domluvy je možno nazvučit celovečerní program, včetně osvětlení (možnost zapůjčení inteligentních světel), případně použít i zastřešeného pódia 8x5m.